Sense Garden

07/07/2021

Sense Garden

Bij Vulpia zijn we steeds op zoek naar mogelijkheden om uw levenskwaliteit en welbevinden te verhogen. Om dit welbevinden te verhogen is de zorg in onze woonzorghuizen door de jaren enorm geëvolueerd. Zo wordt er uitgegaan van een goede basiszorg maar meer en meer ligt de nadruk ook om de omkadering en de omgeving. Een goede kennis van uw levensgeschiedenis is dan ook een grote meerwaarde om tot deze omkadering te komen. Hierdoor willen wij u steeds zorg op maat aanbieden, tot in de kleinste details. Zo wordt een voormalig directeur graag op een andere manier aangesproken dan de gemiddelde huisvrouw.

We zijn al jaren overtuigd van de meerwaarde van een grondige kennis van deze levensgeschiedenis. We zien ook dat we langere tijd contact kunnen maken met bewoners wiens dementeringsproces evolueert doorheen hun verblijfstijd, omdat we net die kennis reeds hebben vergaard in een vroeger stadium van hun dementie. Om die redenen is een project als ‘Sense Garden’ een geschenk voor zowel uzelf als onze zorgverleners binnen de gemoderniseerde zorgsector.

Wat is een Sense Garden?

Een Sense Garden kan u vergelijken met een moderne snoezelruimte. Nieuwe technologie wordt geïntegreerd in een rustgevende ruimte waarbij de nadruk ligt op natuurbeleving.

Op een groot scherm wisselen we natuurbeelden af met herkenbare beelden uit uw verleden (filmfragmenten, muziekfragmenten, oude series, …). Omdat we u en uw familie op voorhand bevraagd hebben naar persoonlijke interesses, kunnen we de inhoud van de Sense Garden zeer persoonlijk maken.

Verder doorlopen wij ook uw levensgeschiedenis aan de hand van foto’s die we op groot scherm projecteren. En we vullen het gegeven aan met eenvoudige digitale spelletjes, fietsen langs digitale wegen en met een echte smaak- of geurbeleving (vb. via aromatherapie, snoepjes die men vroeger graag at,…). Op deze manier wordt beweging gestimuleerd en worden alle zintuigen geprikkeld.

Hierbij willen we de rol van de familie ook graag in de kijker zetten. Deze rol zal dan ook belangrijk zijn, zowel bij het verzamelen van de gegevens als bij het beleven ervan. Samen reminisceren is een heel waardevolle activiteit. Op die manier kan u uw familiebezoek zinvol invullen.

Levensverhalen verzamelen

Om te beginnen creëert de Sense Garden mogelijkheden om actief op zoek te gaan naar uw levensgeschiedenis. Waar voorheen een anamnese op papier werd afgenomen om daarna in de zorgdossiers te verdwijnen, wordt in dit project meer de nadruk gelegd op de interactie. Ook de participatie van uw familieleden staat hierin centraal. Dit maakt dat de gekregen info zeer accuraat is, maar anderzijds ook dat uw familie zich betrokken voelt. Familieleden of naaste van onze bewoners geven aan dat het verzamelen van de gegevens op zich al een meerwaarde is. Onder andere in het verwerkingsproces rond de diagnose van dementie. Dit project sluit daarom ook volledig aan bij onze visie op dementie.

De Sense Garden ervaring

Het verzamelen van de gegevens is uiteraard slechts een onderdeel van de gehele Sense Garden-ervaring. Met de verzamelde gegevens kunnen we pas echt aan de slag gaan. We creëren daarna voor u een unieke en eigen Sense Garden-inhoud. Op deze manier willen we u prikkelen met net datgene wat u vroeger aansprak of nog steeds aanspreekt.

We trachtten bezoeken aan de Sense Garden zoveel mogelijk te organiseren op momenten dat uw familie erbij aanwezig kan zijn. Dit enerzijds omdat uw familie de lacunes in het geheugen beter kan invullen en anderzijds omdat de Sense Garden een ultiem middel is om (terug) contact te maken. Menig familielid geeft ons te kennen dat hun bezoek aan hun naaste zinvoller was ingevuld door middel van de Sense Garden; dat het contact maken veel gemakkelijker verloopt en dat men eigenschappen van de bewoner (her)ontdekt die men reeds lang vergeten was.

Een Sense garden is als test project in woonzorgcentrum Aan de Beverdijk en is nu terug te vinden in woonzorgcentrum Arthur.