Tijdelijk verblijf

Kortverblijf & herstelverblijf

vrouw aan balustrade

Kortverblijf

Heeft u nood aan opvang gedurende een kortere periode waarbij u de nodige ondersteuning en zorg krijgt? Dan kan u terecht in één van onze woon- en zorghuizen die kortverblijf aanbieden. Wanneer u bij ons bent, heeft u toegang tot alle faciliteiten en voorzieningen én alle activiteiten die wij organiseren. 

Waarom kortverblijf?

  • Binnen het kortverblijf krijgt u 24/7 de nodige zorgen.

  • Het is ook een manier om het leven in een woon- en zorghuis zelf voor een korte tijd te ervaren.

  • Mantelzorgers kunnen even op adem komen.

Een centrum voor kortverblijf (CVK) biedt tijdelijk verzorging en opvang aan 65+'ers U kan van van 1 dag tot maximaal 60 aaneensluitende dagen gebruik maken van kortverblijf. Er is een maximum van 90 dagen per jaar.  

Herstelverblijf

Wilt u na een operatie, een ziekte rustig en onder begeleiding terug op krachten komen? Een herstelverblijf geeft u die gelegenheid. Wanneer u bij ons bent, heeft u toegang tot alle faciliteiten en voorzieningen in het woonzorgcentrum én alle activiteiten die wij organiseren. Binnen het herstelverblijf krijgt u 24/7 de nodige zorgen. Het is ook een manier om het leven hier zelf voor een korte tijd te ervaren.  

U kan van 14 dagen tot maximaal 60 aaneensluitende dagen gebruik maken van herstelverblijf.