Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMEEN

Aan het gebruik van deze website zijn bepaalde algemene voorwaarden, die hieronder worden beschreven, verbonden. Door het louter gebruik maken van deze website, wordt u geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Als u niet met deze voorwaarden akkoord gaat, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

De website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening van Vulpia. Alle informatie en materialen op www.vulpia.be zijn voor algemene informatieve doeleinden. Deze informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Vulpia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van haar website of van de ter beschikking gestelde info op de websites waarnaar u op of via deze website wordt verwezen.

INHOUD EN BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE

Vulpia levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Vulpia de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De website www.vulpia.be kan links bevatten naar websites die niet worden beheerd door Vulpia. Vulpia biedt dergelijke links slechts aan voor het gemak van de gebruiker. Vulpia is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites.

COPYRIGHTS

Vulpia behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website www.vulpia.be. Bepaalde software-toepassingen en grafische elementen die op of via de website kunnen worden geraadpleegd, worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen.

Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooien, merkenrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en modelrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, logo’s, beelden, geluiden, software) zijn eigendom van Vulpia of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende rechthebbende.

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vulpia een kopie van (een gedeelte van) deze website en/of de daarop geplaatste merken (logo), te gebruiken. Tevens is het niet toegestaan (een gedeelte van) deze website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk, noch in een papieren document of elektronisch document, noch in een weblog, forum of een andere website, dan wel naar deze website te linken, zonder de toestemming van Vulpia. Vulpia behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen.