De Linde

Woonzorgcentrum

Dringende opname

woon- en zorghuis de Linde Mechelen

Vrijwilligerswerk is inspirerend,
het versterkt u als mens

Bij Vulpia leert u nieuwe mensen kennen, geeft u een extra dimensie aan het leven van onze bewoners en leert u tezelfdertijd nieuwe dingen bij. 

U kan uw talenten inzetten die u al die tijd misschien nog eens van onder het stof wou halen. Leest u graag voor? Zit u graag eens samen met een bewoner voor een leuke babbel, of bent u zeer actief en gaat u eens samen met het animatieteam een daguitstap organiseren? Het kan allemaal bij ons!

Als vrijwilliger doet u nooit het werk van een beroepskracht – u vult ze steeds aan in hun activiteiten.  Tevens hebben we steeds een woon- en zorghuis dichtbij in uw buurt – want we hebben maar liefst 41 locaties waar u uw talent maximaal kan inzetten.

"Na een sterfgeval binnen de familie zocht ik een zinvolle bezigheid. Ik had nood aan afleiding en ben bewust op zoek gegaan naar iets waarbij ik met mensen kon omgaan. Ik vind veel variatie in mijn vrijwilligerswerking!"
— Vrijwilliger De Linde