fysio

Kinesitherapie helpt u in conditie te blijven

Door de verouderingsprocessen in het lichaam, nemen uw spierkracht, mobiliteit, conditie en balans af. Ook komen er vaker pijnklachten voor. Hierdoor wordt de beweging moeizamer, de uitvoering van dagelijkse activiteiten lastiger en het verlies van zelfstandigheid meer waarschijnlijk. Als u vervolgens minder gaat bewegen, verminderen uw conditie en kracht nog verder en... worden ook eenvoudigere handelingen, zoals opstaan uit een (lage) stoel, moeilijker.

Wat doet een kinesitherapeut?

Een kinesitherapeut onderzoekt, behandelt, adviseert, informeert en motiveert u om beter te kunnen bewegen. Dit vergroot mogelijk uw zelfredzaamheid en levenskwaliteit. De kinesisten bij Vulpia zijn gespecialiseerd op gerichte behandelingen voor ouderen. Daarbij ligt de focus op het herwinnen van mobiliteit, kracht en evenwicht. Om zo autonoom mogelijk door het leven te gaan. De kinesist:

  • Instrueert onze bewoners tijdens oefentherapieën, gericht op het herwinnen van mobiliteit en zelfstandigheid. En omgaan met het verlies ervan.

  • Adviseert en informeert de verpleegkundigen om hun zorg af te stemmen op de noden van de bewoner en deze te personaliseren en optimaliseren.

  • Begeleidt de familie en/of mantelzorger. Zo krijgen ze informatie over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, de dagelijkse handelingen en de eventuele hulpmiddelen.