fysio

Kinesitherpie helpt u in conditie te blijven

Door verouderingsprocessen in het lichaam nemen onder meer spierkracht, mobiliteit, conditie en balans af. Ook komen vaker pijnklachten voor. Hierdoor kan bewegen moeizamer worden, met het risico op lastiger uitvoerbare dagelijkse activiteiten en mogelijk het verlies van zelfstandigheid. Als u vervolgens minder gaat bewegen, verminderen uw conditie en kracht nog verder en kunnen ook handelingen zoals bijvoorbeeld opstaan uit een (lage) stoel moeilijker worden.

Wat doet een kinesitherapeut?

Beter bewegen

Een kinesitherapeut onderzoekt, behandelt, adviseert, informeert en motiveert met betrekking tot het uitvoeren van oefeningen en tot beter bewegen, Dit vergroot mogelijk uw zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. De kinesisten bij Vulpia zijn gespecialiseerd op gerichte behandelingen voor ouderen. Daarbij ligt de focus op het herwinnen van mobiliteit, kracht en evenwicht. Zo vergroot u uw autonomie.

  • Behandelt cliënten middels het geven van instructies tijdens oefentherapie, gericht op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid

  • Adviseert en informeert de verpleegkundigen

  • Begeleidt en adviseert ook familie en eventuele mantelzorgers. Die informeert hij dan bijvoorbeeld over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen