Aan de Beverdijk

Woonzorgcentrum

Vrijwilligerswerk is inspirerend,
het versterkt u als mens

Bij Vulpia leert u nieuwe mensen kennen, geeft u een extra dimensie aan het leven van onze bewoners en leert u tezelfdertijd nieuwe dingen bij.

Kom uw eigen verhaal maken

Het is belangrijk dat wat u doet als vrijwilliger aansluit bij uw persoonlijke levensstijl en eigen levensritme, des te sneller zal u erin groeien en dat komt onze bewoners ten goede. 

Niets is ons te gek! Misschien zit uw talent nog niet bij onze vrijwilligerswerking. Maar ook dan zal er zeker een plekje voor u zijn weggelegd. Alle voorstellen zijn meer dan welkom. En bent u er zelf nog niet achter wat uw meerwaarde kan zijn, dan geven wij u tijd, ruimte en ideeën om dat zelf te ontdekken! 

De vrijwilliger

Iedereen ouder dan 16 jaar is in ons woon- en zorghuis welkom als vrijwilliger. Ongeacht leeftijd, afkomst of gender. Belangrijk is dat u sympathie hebt voor onze doelgroep en dat u er zelf achter staat. 

Wanneer u komt verloopt steeds in overleg met onze coördinator maar verkiezen een vast moment om de structuur te behouden.  

Onze vrijwilligerswerking gaat niet over een financiële compensatie, maar wel over de overvloed aan ervaringen die ze opdoen met onze bewoners. Daarnaast bieden wij een vrijwilligerscontract, een verzekering en een “groepsgeest bevorderend” etentje tijdens de week van de vrijwilliger. 

De sprong in het onbekende

Uit ervaring weten we dat er veel mensen open staan voor vrijwilligerswerk maar is de eerste stap een sprong in het onbekende. 

Wij staan gekend voor onze open en huiselijke sfeer en u zal al snel voelen dat ook u daar uw weg in zal vinden! Ook al bent u voorlopig misschien nog een nobele onbekende.

"Ondanks dat ik niet op de afdelingen kom, heb ik enorm veel positieve contacten met de bewoners. Velen zijn geprikkeld door de bezigheden en komen eens graag ‘nieuwsgierigen’ of een praatje slaan."Vrijwilliger Aan De Beverdijk