Palliatieve zorgen

De visie van Vulpia op palliatieve zorg

Bij Vulpia staat uw welzijn en dat van uw partner centraal, in elke levensfase. In de geborgenheid van onze rusthuizen, waar het leven zijn eigen tempo volgt en afscheid nemen een onvermijdelijk deel is, streven wij naar een zachte en persoonlijke benadering van uw of uw partners zorg.

Wat is palliatieve zorg? 

Palliatieve zorg, zoals wij die bieden, is als een warm omhulsel rondom het levenseinde. Het is een benadering die gericht is op het verbeteren van uw of uw partners levenskwaliteit wanneer genezing niet langer mogelijk is. Wij zorgen voor uw fysieke, psychische, sociale en spirituele welzijn, evenals dat van uw dierbaren.

Bij Vulpia betekent palliatieve zorg niet alleen medische ondersteuning, maar ook een luisterend oor, een glimlach en een helpende hand in elke mogelijke vorm. Wij willen dat u of uw partner zich comfortabel en ondersteund voelt, omringd door liefde en begrip, terwijl u of uw partner deze laatste fase van uw reis doormaakt.

Hoelang duurt de palliatieve fase? 

De palliatieve fase is geen vaststaand tijdsbestek; het varieert van persoon tot persoon. Het begint wanneer genezing niet meer mogelijk is en richt zich op het maximaliseren van uw levenskwaliteit. Deze fase kan kort zijn, maar soms ook enkele maanden duren. Het draait allemaal om het bieden van de best mogelijke zorg gedurende deze periode.

De vier fasen van palliatieve zorg

  1. De voorbereidende fase: Wij besteden bij de opname al aandacht aan uw of uw partners zorgwensen en toekomstige behoeften.

  2. De exploratieve fase: In deze fase bespreken we in detail uw of uw partners wensen en vragen rond zorgplanning.

  3. De stabiliserende fase: Wij zorgen ervoor dat uw wensen of die van uw partner en de gemaakte afspraken worden vastgelegd in het zorgdossier en kunnen worden herzien wanneer dat nodig is.

  4. De levenskwaliteitsfase: In de laatste fase, wanneer genezing niet meer mogelijk is, staat het waarborgen van de best mogelijke levenskwaliteit centraal. 

Wat is het verschil tussen terminale zorg en palliatieve zorg? 

Palliatieve zorg concentreert zich op het verbeteren van uw of uw partners levenskwaliteit wanneer genezing niet meer mogelijk is, en dit kan een langere periode beslaan. Terminale zorg is een intensieve vorm van zorg in de laatste dagen of weken van uw leven of dat van uw partner, gericht op comfort, pijnbestrijding en emotionele ondersteuning.

Bij Vulpia zien we beiden als een essentieel onderdeel van onze toewijding aan het bieden van de best mogelijke zorg, met mededogen en liefde, tot aan het einde van uw of uw partners levensreis.

Uw laatste momenten bij Vulpia

Het levenseinde is een onvermijdelijk deel van ons bestaan, en bij Vulpia zien we het als een privilege om er te zijn voor u, uw partner en uw naasten tijdens deze intieme momenten. Met liefdevolle zorg en ondersteuning willen we ervoor zorgen dat uw reis of die van uw partner naar het einde zo vredig en comfortabel mogelijk is. Het gaat niet alleen om zorg; het gaat om liefdevol omarmen, tot aan uw of uw partners laatste moment.