Wanneer een woonzorgcentrum?

bewoner Vulpia

Een grote stap

Voordat u in een huis van Vulpia komt wonen, leeft u uw leven thuis. Met uw eigen dagritme, uw eigen hobby's en uw eigen daginvulling.. Wij wéten  dat het oh zo belangrijk is dat u zoveel en zolang mogelijk uw eigen ritme blijft volgen. Want als het moment komt dat thuis wonen echt niet meer gaat, dan is het belangrijk dat u zich goed informeert. Bij Vulpia helpen wij  u bij het vinden van de passende zorg.

Waarom een woonzorgcentrum ?

In onze woonzorgcentra kunt u rekenen op een veilige en comfortabele omgeving. Uw gewoonten en de zorg die u thuis gewend was, zijn voor onze medewerkers het uitgangspunt. Bij Vulpia leggen we de focus op

  • Vertrouwd wonen met  respect voor eigenheid en privacy in een hedendaagse setting met alle comfort.

  • Beleven : lekker eten, een gevarieerde dagbeleving,... . In onze huizen organiseren we dagelijks een groot aantal activiteiten. Van bewegen tot creativiteit, van ontspanning tot inspanning. We focussen op de leuke dingen in het leven,  wat kan, wat u wil en wat u zelf kiest.

  • Ont-zorgen, faciliteren en ondersteunen: Bij ingewikkelde situaties staan wij 24 uur per dag paraat voor het geven van hoogwaardige zorg We werken met kleinere teams, zodat we elkaar goed leren kennen. En heel goed weten wat u nodig hebt. In continue dialoog met u en uw familie stemmen we behoeften en mogelijkheden af.