Wensen & Mogelijkheden

Zorgzaam zijn, écht luisteren en voortdurend oplossingen zien? Dat is onze manier. We denken immers vanuit de wensen en mogelijkheden van onze bewoner en omarmen daarbij de groeiende rol van (groene) technologie.

gebouw onder boom

Innovatie is voor Vulpia een belangrijk speerpunt. Nieuwe inzichten, ervaringen en behandelingen rollen we graag uit in onze huizen en passen we toe in de praktijk. Enkele voorbeelden zijn fingerfood, valpreventieprojecten, mondverzorging, digitale contacten en nog veel meer.

ICT en eHealth kunnen belangrijke hulpmiddelen zijn om in een krappe arbeidsmarkt ondersteuning en zorg te verlenen aan steeds meer mensen. Digitaal werken gaat echter niet alleen om het efficiënt toepassen van ICT. Het is voor ons vooral een middel om de bewoner zijn zelfstandigheid te laten behouden en de daarbij horende zorg te optimaliseren.

Onze blik is steeds gericht op vernieuwing… en de toekomst.

Innovatie is niet alleen technologie. Ook samenwerkingen zijn cruciaal voor Vulpia. Zo zijn er verschillende samenwerkingsinitiatieven met hogescholen en universiteiten. Daarnaast onderzoeken we ook samen met familie, vrienden en vrijwiliigers hoe we onze bewoners kunnen ontzorgen en ondersteunen.