Communiceren zonder moeilijkheden

Communiceren doen we elke dag. Daarom is het belangrijk dat dit zonder moeilijkheden gebeurt.

Logopedie kan helpen als u een aandoening heeft, waardoor problemen ontstaan met bijvoorbeeld spraak, taal, adem, stem of gehoor. Ook als u moeilijk eet of drinkt, bijvoorbeeld door regelmatig verslikken, kan een logopedist hulp bieden.  

Wat doet een logopedist

  • Om het slikken veiliger te laten ver­lopen, adviseert de logopedist wat u veilig kunt eten en drinken en leert u de spieren die bij het slikken betrokken zijn te trainen.

  • De logopedist kan u helpen om uw stemkwaliteit te verbete­ren en het stemvolume aan te passen.

  • Soms heeft uw omgeving moeite met u te verstaan. Door articulatietraining kan de logopedist ervoor zorgen dat u dui­delijker spreekt en dat daardoor de mensen in uw omgeving u beter ver­staan zo kan u zich beter duidelijk ma­ken en verbetert de communicatie met de mensen om u heen.

  • De logopedist geeft adviezen over het om­gaan met slechthorendheid. U kan daarmee de communicatie bevorderen.

Meer info over slikproblemen, taal- en spreekstoornissen bij ouderen vindt u via:

https://www.afasie.be/

https://levenmetdysartrie.weebly.com/