Vrouw in kine

Autonomie stimuleren

Wanneer de uitvoering van dagelijkse activiteiten niet meer vanzelfsprekend wordt, focust een ergotherapeut zich op de praktische gevolgen en zorgt hij/zij voor begeleiding, ondersteuning en advies. Met als bedoeling? U in staat stellen om uw eigen regie te behouden en ervoor te zorgen dat u uw dagelijkse activiteiten zo optimaal mogelijk kunt uitvoeren.

Wat doet een ergotherapeut?

De ergotherapeut ob­serveert en geeft ad­viezen, zodat u uw vaardigheden via doordachte oefeningen kunt verbeteren. De ergotherapeut kijkt daarbij naar wat u zélf nog kunt. En reikt, waar nodig, hulmiddelen aan.