Warme dagen voor de boeg... Hoe bereiden we onze bewoners voor?

Geniet van de warme dagen, maar zorg ook voor bescherming!

09/06/2023

Waaraan denk je als je aan warme zomerdagen denkt? Precies: rusten, zonnen en genieten. Maar in de ouderenzorg betekenen die warme dagen vooral: extra voorzichtig zijn en voorzorgsmaatregelen nemen. Want voorkomen is beter dan genezen!

Hitte is een gevaarlijke factor voor kwetsbare ouderen. Hun lichaam reageert minder snel op de hitte dan het lichaam van anderen.

Sinds donderdag kondigde het KMI de Waarschuwingsfase aan. Van vrijdag tot en met maandag stijgt het kwik in grote delen van België namelijk tot boven 30°C.

Om onze ouderen te beschermen, hebben we het Vulpia Warmteactieplan voorbereid. Daarin nemen we een aantal preventieve maatregelen, naar analogie met de richtlijnen van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid, zoals o.a.:

  • onze bewoners en medewerkers informeren over de hitte en de maatregelen

  • de temperatuur in twee warmtegevoelige kamers per verdieping registreren

  • de centrale leefruimten klimatiseren

  • de zonneweringen sluiten

  • extra drankrondes organiseren

Daarnaast blijf je best waakzaam voor deze symptomen van uitdroging bij jezelf en anderen:

  • droge mond en tong

  • rode en warme huid

  • gevoel van dorst en uitputting

  • verwardheid en onrust

Merk je deze symptomen op? Meld het snel aan een arts of verpleegkundige!

Meer info vind je op warmedagen.be.