Vulpia werkt samen met Wattson

Een gesprek met Raf Verbruggen, Facility Director bij Vulpia.

06/09/2022

Alle groten der aarde staken reeds hun loftrompet over de zon: De Beatles met ‘Here comes the Sun’, Willy Sommers met ‘Laat de zon in je hart’, Bob Marley met ‘Sun is shining’ en Katrina & The Waves met ‘Walking on sunshine’. En vandaag, op deze wolkenloze en zonovergoten dag in augustus, wandelt Raf Verbruggen, Facility Director bij Vulpia, met een koffietje in de hand mijn kantoor binnen. Op de planning? Project Wattson. Watté? Wattson. Een initiatief rond zonnepanelen waar Raf met plezier… zijn (zon)licht over laat schijnen.

Dag Raf, bedankt om tijd voor me vrij te maken. ‘Project Wattson’, kan je me daar wat meer over vertellen?

<< Dag Tanguy, heel graag. Vulpia werkt sinds vorig jaar samen met een organisatie, genaamd Wattson. Deze partner begeleidt ons in de transitie naar duurzamere woon- en zorghuizen en meer energiezuinige infrastructuren. Hoe juist? Via een op maat gemaakt energiebesparingsproject, dat zich in de eerste fase focust op het aanleggen van een hele reeks zonnepanelen. >> 

Is er een bepaalde reden waarom Vulpia nú in dit traject stapt?

<< Een terechte vraag (denkt na). De reden waarom wij wat langer gewacht hebben met een project rond zonnepanelen is… omdat er nog heel veel laaghangend fruit te plukken viel op vlak van duurzaamheid en innovatie. We zijn klein - en van binnenuit - begonnen en hebben eerst heel wat stappen gezet om onze huizen zo energiezuinig mogelijk te maken. Nu we deze basis verwezenlijkt hebben, is het tijd om onze blik te richten op de toekomst en om verdere optimalisaties qua energie te gaan onderzoeken. En we zijn blij om Wattson als betrouwbare partner te hebben gevonden. >>

Ik kan me inbeelden dat dergelijke partnership en de aanzienlijke omvang van dit zonnepanelenproject heel wat denk- en voorbereidingswerk met zich meebrengt?

<< Dat klopt volledig. Het is een werk van lange adem… en we moeten nog écht van start gaan (lacht)! Allez, het is te zeggen: vorig jaar in november zijn we begonnen met de uitvoering van onze eerste analyses. Deze desktop-analyse zoomde enerzijds in op de zonoriëntatie van onze woon- en zorghuizen en anderzijds op de geschiktheid van de daken. >>

En het verdict is…?

<< Positief! Tweeëndertig van onze woon- en zorghuizen blijken immers geschikt voor de installatie van zonnepanelen!  Bovendien hebben we via een tool, nanoGrid, de verbruiken van de huizen in kaart gebracht om te kunnen detecteren waar er overschotten of tekorten aanwezig zijn op vlak van energie. Dit zijn interessante gegevens voor ons om, samen met Wattson, de piste van ‘energiedelen’ te bekijken. >>

Energiedelen: mag ik die term letterlijk nemen?

<< Inderdaad. Het energieoverschot van de ene wordt geschonken aan een partner met een tekort, aan de hand van een injectiecontract. En Wattson en wij willen nagaan of we niet, binnen de gehele groep, kunnen starten met het delen van deze energie. Het kader rond energiedelen is er namelijk al, maar de verschillende leveranciers bekijken nog verder hoe de (verrekening van de) administratie vlot zou kunnen verlopen. >>

Food for thought! Zitten we momenteel nog volop in de analysefase of werden er al verdere stappen gezet?

<< Er worden altijd stappen gezet binnen Vulpia (lacht)! En de concrete vertaling naar de huizen vinden we zo belangrijk. Om die reden brachten we al minstens twee bezoeken aan elk van de tweeëndertig huizen die mee in het project zullen stappen. 

>> Tijdens de eerste bezoekronde hebben we - en ‘wij’ betekent: iemand van Wattson, iemand van Vulpia Facility en drie verschillende installateurs van zonnepanelen - heel het traject bekeken, doorlopen en van naderbij geïnspecteerd. Op basis van deze bevindingen en de prijsbepaling van de drie externe partijen verdeelden we onze portefeuille van dertig huizen over de verschillende partners. 

>> Tijdens de tweede fase van de rondgangen focusten we ons meer, in samenwerking met de directeurs en technische dienst, op het maken van de concrete afspraken. En ook op de praktische aftoetsing van het project: waar plaatsen we tijdens de installatie het best de kraan om de bewoners zo min mogelijk te storen, waar zetten we de stroom-omvormer om zo weinig mogelijk geluidsoverlast te veroorzaken, enzovoort. Kortom, we zitten al véél verder dan de analysefase! >>

Zo ver dat er ook al naar projectfinanciering gekeken dient te worden?

<< Zeker en vast, de subsidies werden ondertussen al aangevraagd. En goedgekeurd (glundert)! In Wallonië en Vlaanderen verlopen deze subsidieaanvragen helaas wel compleet anders. Maar dat is typisch België hé. We zullen om die reden dan ook eerst starten met de Waalse huizen, omdat het aanvragen van groenestroomcertificaten relatief snel verloopt. In Vlaanderen moeten we nog even - ondanks reeds verkregen groen licht - wachten op de definitieve goedkeuring van de overheid. Geduld is een mooie deugd, zeker (knipoogt)? >>

Dan zitten we dus… stilaan in de uitvoeringsfase: het uitrollen van het project en de installatie van de zonnepanelen. Hoe ziet deze timing er concreet uit?

<< The future is now! En we zullen op korte termijn beginnen schakelen. Vanaf september ‘22 willen we immers starten met de eerste werken. En in 2023, tegen het einde van het eerste kwartaal (Q1), willen we overal zonnepanelen hebben liggen. Dat lijkt ons een realistische schatting. >>

Iets om naar uit te kijken!

<< Toch (lacht)? Het feit dat we als Vulpia ons steentje kunnen bijdragen aan het milieu stemt me gelukkig. Bij sommige projecten is het financiële rendement namelijk minder van tel - en dit project valt zeker onder deze categorie, laten we daar eerlijk over zijn. Het gaat hier immers om de impact en de bewustwording die we hiermee willen creëren. Met dit project maken we, al is het maar een klein beetje, het verschil! En in deze visie steunt Wattson ons volledig. >>

Betekent deze installatie het einde van de samenwerking met Wattson?

<< Normaal gezien duren mooie liedjes niet lang, zegt het spreekwoord, maar hier gaan we toch nog een addendum aan breien! Wattson zal namelijk de komende tien jaar onze installaties up-close monitoren. Ze volgen het verbruik op, toetsen de gegevens aan de vooropgestelde prognoses en kunnen op die manier eventuele problemen snel en efficiënt oplossen. Bovendien nemen we Wattson graag onder de arm om, in een later stadium, ook ons gasverbruik te optimaliseren. Kortom, Wattson zal niet snel van het toneel verdwijnen! >>

Bedankt voor je tijd, Raf. En veel succes!