Waardigheid voor Ethiopische ouderen in nood.

20/01/2022

Vulpia werkt al een tijdje samen met Wereldmissiehulp.. Via de inzameling van oude kleding sponsoren we initiatieven van WMH. In elk huis van Vulpia in Vlaanderen kan u oude kleding binnenbrengen. De opbrengst hiervan gaat integraal naar een project dat we sinds vorig jaar sponsoren, m.n. het 'Elderly People Support Project’ in Ethiopië.

Corin van Poppel leidt het project ter plaatse en licht het project toe:

Overal in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa zie je oude mensen langs de kant van de weg; in verborgen hoeken tussen gebouwen; zittend of slapend op de schaarse stukken gras in de stad. Het exacte aantal dakloze ouderen in Addis Ababa, de hoofdstad, is onbekend maar hun aantal is de laatste jaren beslist toegenomen, hoewel slechts vier procent van de immer groeiende bevolking ouder is dan 65 jaar.  

Ethiopië is een van de armste landen ter wereld. Bijna dertig procent van de bevolking leeft onder de absolute armoedegrens. De Ethiopische overheid voorziet niet tot nauwelijks in sociale diensten of welzijnsvoorzieningen voor ouderen waardoor velen in erbarmelijke situaties leven.   

Redenen om dakloos te zijn variëren maar vaak is het een combinatie van armoede, veranderingen in het gezinsleven, de impact van hiv/aids of een verandering in culturele gewoonten.  

Armoede onder ouderen veroorzaakt een slechte gezondheid, belemmert de toegang tot de gezondheidszorg en beïnvloedt de kwaliteit van voedsel en levensomstandigheden. Veel ouderen leven op straat of in onveilige, schamele schuilplaatsen. Vaak met grote lekkages die worden gedicht met plastic zakken. Vooral tijdens het regenseizoen is dit een zware last. Goede huisvesting is hard nodig voor ouderen omdat het ziekten (zoals longziekten, diarree en chronische blaasontsteking) voorkomt. Ouderen zijn een extra kwetsbare groep vanwege hun verslechterende fysieke, mentale en sociale toestand als gevolg van hun leeftijd.  

Het ‘Elderly People Support Project’ is een project van de Congregatie van de Broeders van de O.L.V. van Lourdes en biedt ondersteuning aan ongeveer honderd Ethiopische ouderen in nood. Deze ouderen komen uit de meest armste groepen in Ethiopië. Zij kunnen niet voorzien in hun basisbehoeften. Het Ouderenproject voorziet hen van warme maaltijden, kleding, dekens, douchegelegenheid; gratis (medische) consultatie en doorverwijzingen naar gezondheidsfaciliteiten waar de medische kosten worden betaald. Het project repareert of bouwt woningen voor een kleine groep ouderen ter voorkoming van dakloosheid. 

Het bieden van alleen de directe basisbehoeften is niet genoeg. Veel van onze ouderen hebben een laag zelfbeeld; voelen zich in de steek gelaten; gestigmatiseerd en opgejaagd. Veel ouderen verliezen de zin in het leven en voelen zich nutteloos. Daarom bieden we psychosociale ondersteuning.  Door individuele- en groepssessies kunnen de ouderen hun verhalen en zorgen delen; voelen ze zich meer gewaardeerd en maken deel uit van een sociale omgeving.  

We bespreken thema's als persoonlijke hygiëne; weerbaarheid en vriendschap. Veel ouderen worstelen met verstrekkende zingevingsvragen, zoals het omgaan met verlies van controle en gezondheid, eenzaamheid, leven op straat en verlies van identiteit. Vooral spiritualiteit en religie zijn belangrijk bij het omgaan met zingevingsproblemen.  

Sommige ouderen zijn nog actief en willen werken. Zij kunnen een training volgen hoe ze zelf een inkomen kunnen genereren en krijgen startkapitaal. Vervolgens worden ze door de maatschappelijk werker begeleid in het zaken doen. 

Het is onze missie om op eenvoudige wijze waardigheid en menselijk contact terug te brengen in het leven van deze groep kwetsbare ouderen.  

Voor meer informatie kunt u terecht bij Corin van Poppel via bgwprojects@gwgl.nl  

Hebt u oude kleding die u wilt doneren, check hier even waar u uw oude kleding een tweede leven kan geven