Vanaf 8 mei meer bezoek mogelijk

30/04/2021

In onze Vlaamse woon- en zorghuizen kan er vanaf 8 mei weer meer bezoek worden ontvangen. Dit is fijn nieuws en onze huizen bereiden dit nu voor. U begrijpt dat deze versoepeling enkel mogelijk is wanneer er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Elk huis van Vulpia heeft haar eigen bezoekregeling. Voor alle informatie hierover, neemt u best contact op met het huis waar u op bezoek wil gaan.  Voorzichtig blijven, de hygiënemaatregelen blijven toepassen en de richtlijnen van de overheid volgen, blijft de rode draad in deze versoepeling.

 Een overzicht(*) :

  • In het woon- en zorghuis is de vaccinatiegraad van bewoners & medewerkers voldoende hoog.

  • De cafetaria kan terug open voor bewoners & bezoekers (niet voor externen).

  • Onze bewoners kunnen (nog altijd) twee knuffelcontacten op bezoek krijgen die om de twee weken kunnen wisselen. Die twee bezoekers kunnen samen op bezoek komen als ze tot hetzelfde huishouden behoren. Ook omgekeerd kan onze bewoner bij die knuffelcontacten binnenshuis op bezoek gaan.

  • Onze bewoners daarbovenop nog andere bezoekers ontvangen (met  chirurgisch mondneusmasker blijven dragen en respect voor de afstandsregels).

  • Het aantal bezoekers op hetzelfde moment kan door onze huizen beperkt worden om zo voldoende afstand te kunnen bewaren in de kamers en ontmoetingsruimtes. 

  • Onze bewoners en bezoekers mogen elkaar buiten ontmoeten met tien mensen tegelijk, ook buiten het woon- en zorghuis, zoals in de rest van de samenleving.

  • Nieuwe bewoners die gevaccineerd zijn, worden getest maar hoeven geen kamerisolatie te ondergaan. Nieuwe bewoners die niet gevaccineerd zijn blijven enkel op kamerisolatie tot het resultaat van hun test gekend en negatief is.

De voorzorgsmaatregelen voor onze medewerkers blijven behouden: zij blijven verplicht een mondneusmasker dragen; bij zorgcontacten draagt ook onze bewoner een mondneusmasker. Respecteren van de handhygiëne is sowieso een must ,ook zonder COVID 19 is dat belangrijk. Externe animatoren krijgen nog altijd geen toegang tot onze huizen.

(*) kan voor elk huis anders zijn