Een vlottere digitale verbinding voor bewoners en collega's

BelRAI Long Term Care Facility wordt uitgerold

14/06/2023

Sinds 1 juni 2023 zijn de Vlaamse Vulpia Woon- en Zorghuizen gestart met het implementeren van 'BelRAI Long Term Care Facility'. Dit instrument dient om de zorgnoden van de bewoners beter in kaart te brengen.

Door het gebruik van BelRAI LTCF zal de bewoner nog meer centraal gesteld worden en zullen we een beter zicht krijgen op de exacte zorgnoden van bewoners, waardoor de algemene zorgkwaliteit nog verder kan stijgen.

Omdat BelRAI in alle Vlaamse woonzorgcentra zal gebruikt worden, zal de administratieve overlast voor bewoners dalen. Verhuizen naar een ander woon- en zorghuis zal nu veel vlotter kunnen verlopen. Bovendien zal het verzorgend personeel meer en betere informatie ter beschikking hebben. 

Het programma wordt nu stapsgewijs verder uitgerold. Tegen juni 2025 moeten alle bewoners van woonzorgcentra ingeschaald zijn via BelRAI LTCF. We startten in 2022 al met het opleiden van BelRAI-indicatiestellers, zodat we zeker klaar zullen zijn.

We kijken ernaar uit om onze bewoners te laten genieten van deze nieuwe ontwikkeling. 

Meer informatie vind je bij VLOZO.