Een interview met een kersvers Vulpia-directeur.

We hadden een levendig gesprek met Sara Van de Weyer, kersvers Directeur van 't Spelthof in Lubbeek.

24/01/2023

Dag Sara, proficiat met je aanstelling tot directeur van 't Spelthof.

Hoe vul jij de job van directeur precies in? Hoe ziet een 'normale' dag eruit voor jou?

Werken in een woon- en zorghuis bestaat zelden uit ‘normale’ dagen, ik denk dat iedereen die in de ouderenzorg werkt, dit wel kan beamen (lacht). Het is voor mij vooral belangrijk dat ik aanwezig ben voor zowel bewoners, familie als personeel. Dat ik kan ondersteunen en bijsturen in de dagelijkse werking waar nodig.

Waarom maakte je deze keuze?

Mijn keuze is in een stroomversnelling gekomen nadat de vacature van directeur vrijkwam hier in ’t Spelthof.

De voorbije 3,5 jaar heb ik mijn job als Hoofd Bewonerszorg met hart en ziel gedaan. Ik wil graag op dit elan verder werken in mijn directeursfunctie. Deze stap motiveert mij om me nog meer te kunnen inzetten voor onze bewoners en het personeel.

Werk je al je hele leven in de zorg? Helpt je ervaring in de zorg je bij je taken als directeur?

Neen, ik heb niet mijn hele leven in de zorg gewerkt. Als 21-jarige sociaal verpleegkundige ben ik in 1998 gestart als regiocoördinator in de thuiszorg bij zowel ouderen als jonge gezinnen. Vervolgens kon ik een nieuwe uitdaging (2005) aangaan in het woonzorgcentrum Sint-Alexius te Tienen. Deze uitdaging hield in dat ik een opstart diende te doen met een dagverblijf en een lokaal dienstencentrum. Ook had ik een ondersteunende functie naar de directie en de afdelingsverantwoordelijken in het woonzorgcentrum. Daar heb ik de werking binnen een woonzorgcentrum zeer goed leren kennen.

In 2011 ben ik een volledig nieuwe weg ingeslagen en heb ik mij ingewerkt in de wereld van de ICT, bij Xperthis. Hier bestond mijn taak hoofdzakelijk uit analyseprocessen uittekenen voor het medisch dossier binnen een ziekenhuis. Samen met de artsen ging ik aan de slag om hun medische verslaggeving zo optimaal en efficiënt mogelijk in te geven in een gebruiksvriendelijk softwareprogramma.

Na 8 jaar in de ICT-wereld miste ik het sociale en zorgend aspect bij de ouderen enorm. Daarom ben ik in 2019 teruggekomen naar de zorg, dankzij een prachtige kans die ik gekregen heb in een fantastisch huis als ’t Spelthof. In al deze jaren heb ik toch heel wat ervaring kunnen opdoen en proeven van verschillende werelden, wat mijn blik in heel wat aspecten heeft verruimd.

Wat betekent ouder worden voor jou persoonlijk?

Ouder worden betekent voor mij persoonlijk hopen dat je zo lang mogelijk je zelfstandigheid kan behouden. Maar ook: een kwiek lichaam in een gezonde geest omringd door veel sociale contacten en de keuzevrijheid om zelf nog beslissingen te maken in de mate van het mogelijke.

Helaas heeft niemand een glazen bol en kunnen we de toekomst niet voorspellen hoe de gezondheid van een persoon zal lopen. Het allerbelangrijkste vind ik dat ik omringd ben met mensen (familie, vrienden, zorgpersoneel,…) die me graag zien en die mij en mijn wensen respecteren.

Wat is de grootste uitdaging voor 2023 voor 't Spelthof?

Er zijn zeker nog heel wat uitdagingen in ’t Spelthof. Aangezien onze renovaties zo goed als volledig achter de rug zijn, dient onze focus nu te gaan naar de stabiliteit binnen het huis.

Kan je je visie samenvatten in enkele kernzinnen?

Mijn visie op de werking binnen een woon- en zorghuis houd voor mij in dat er een vertrouwensrelatie kan opgebouwd worden tussen het personeel, de bewoners en de families. Een luisterend oor en wederzijds respect draag ik zeer hoog in het vaandel.

Het is belangrijk dat we een warm huis kunnen zijn voor zowel de medewerkers als de bewoners, waar we samen kunnen plezier maken en lachen, maar waar we ook samen verdriet en leed delen.

Een quote die voor mij veel betekent is de volgende: “Together Everyone Achieves More”.

Naast je job: waarvan kan jij echt genieten? Waar krijg jij energie van?

Genieten is voor mij iets wat je zelf ook wat in de hand hebt. Ik kan van heel veel zaken genieten: een avondje bingewatchen met een goed glas wijn, een romantisch avondje op restaurant, de interactie met mijn gezin,…

's Avonds en in de weekends zijn mijn gezin en ik vaak terug te vinden in de sporthallen van Vlaams-Brabant. Zowel mijn dochters, mijn vriend als ikzelf zijn ons hart verloren aan het volleybal!

Bedankt voor het gesprek, Sara!