Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen

04/05/2021

Duurzaamheid, het lijkt wel een hype. Alles en iedereen moet duurzaam zijn. Terecht, als ouderenzorgaanbieder tracht Vulpia gaandeweg meer en meer duurzaam te zijn: in de zorg voor onze bewoners, ons personeelsbeleid en niet te vergeten in de manier waarop we met het beheer en onderhoud van onze huizen omgaan.

Duurzaamheid en MVO moeten vanzelfsprekende onderdelen zijn van de ouderenzorg. Dat is alleszins wat wij bij Vulpia ervan vinden. Veel zorgorganisaties zien dit mogelijk als een extra iets. Bij Vulpia streven we ernaar dat dit een denken wordt. Niet omdat het moet, wel omdat we het willen. Zorgmedewerkers zullen steeds vaker kiezen voor een organisatie die duurzaamheid ernstig neemt. Bij Vulpia zijn we ervan overtuigd dat dit ons als werkgever aantrekkelijk maakt. En dit geldt ook voor onze bewoners. Duurzaamheid en MVO als garantie voor kwaliteit. Deze aspecten zullen gaandeweg meer aan belang winnen bij de keuze voor een woon- en zorghuis.

In dit interview met Raf Verbruggen, Director Facility en Inge Hanssens, Director Interne Audit @ Vulpia gaan we dieper in op duurzaamheid & MVO @Vulpia.

Duurzaamheid, wat betekent dat voor Vulpia?

Raf Verbruggen: In het beheer en onderhoud van onze huizen, is er binnen Vulpia vooral een zeer sterke focus op duurzaam energieverbruik. We maken hierbij gebruik van geavanceerde platformen en systemen.

Platformen, systemen? Welke zoal?

NanoGrid

Raf Verbruggen: In alle huizen van Vulpia monitoren we het verbruik via het systeem NanoGrid, een ‘global energy management platform’. Op deze manier meten we het verbruik van water, elektriciteit en gas. Zo stelt de monitoring van het waterverbruik ons in staat om problemen op te sporen en snel te reageren met als doel veel energiezuiniger om te springen met het waterverbruik. Bij een “haperende” toiletspoeling gaan al snel honderden liters water verloren. Onze systemen stellen ons in staat om dit snel en vanop afstand te detecteren en in te grijpen. Via NanoGrid monitoren we ook proactief het gas en elektriciteitsverbruik en kunnen we bijsturen daar waar nodig.

GBS

In onze meest recente huizen is er een gebouwbeheersysteem (GBS) aanwezig. Met een GBS kunnen we installaties vanop afstand aansturen waardoor we efficiënt kunnen omgaan met energie. Een voorbeeld: een GBS kan zo worden gedefinieerd dat ruimten die niet benut worden ook niet worden verwarmd en verlicht. Het is een mooi voorbeeld van milieu verantwoord ondernemen. Ook een belangrijk voordeel van GBS: Het leefklimaat in een huis is aanzienlijk gezonder en aangenamer.

Hoe duurzaam (groen) is Vulpia momenteel?

Raf Verbruggen: 90% van onze huizen is overgeschakeld naar LED-verlichting. We hebben amper nog conventionele verlichting. Huizen zoals Aan de Kaai (Turnhout) en Bois de Bernihè (Libramont) wekken via warmtekrachtkoppeling (WKK) eigen energie op. Een groot deel van onze huizen gebruikt regenwater bij het doorspoelen van de toiletten.

De la Paix (Evere) en Maria Assumpta (Dilbeek) hebben zonnecollectoren. Het sanitair water loopt door een warmtewisselaar op het dak en wordt opgewarmd door de zon. In Villa Temporis (Hasselt) wekken fotovoltaïsche cellen elektriciteit op. Ook groendaken met alle gekende voordelen worden reeds jaren voorzien in veel van onze gebouwen.

Woonzorgcentrum Villa Temporis in Hasselt

We kiezen trouwens ook bewust voor samenwerking met bedrijven die aansluiten bij onze visie en waarden. Vorig jaar heeft Vulpia bewust gekozen voor een Belgische groenestroom leverancier. Weloverwogen, we nemen dus niet noodzakelijk de meest kostenefficiënte oplossing, nee er moet een match zijn met het DNA van ons bedrijf.

De sociale component van duurzaamheid, is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), wat is hiervan het belang binnen Vulpia?

Inge Hanssens: Vulpia streeft ernaar een innovatieve zorgorganisatie te zijn. We werken samen met de universiteit van Antwerpen, de zorgproeftuin LiCalab , werken graag mee aan opleidingen duaal leren, stellen medewerkers tewerk met een Vlaamse ondersteuningspremie en participeren in initiatieven van het VIVO. We staan alleszins positief tegenover initiatieven en projecten met maatschappelijke impact. We worden trouwens vaak gecontacteerd door organisaties met innovatieve en maatschappelijk relevante voorstellen. Deze bestuderen we steeds grondig.

Raf Verbruggen: trouwens, Vulpia doet reeds geruime tijd beroep op Blankendale, een maatwerkbedrijf uit Tienen, voor het groenonderhoud van een vijftal huizen.

Welke ambities heeft Vulpia in de nabije toekomst op het vlak van duurzaamheid en MVO?

Raf Verbruggen: duurzaamheid is een lange termijn aanpak. We hebben een gezonde ambitie op dit vlak. De voorbije periode was uitdagend, maar heeft duidelijk gemaakt dat duurzaamheid integraal deel moet blijven uitmaken van ons beleid.

Inge Hanssens: duurzaamheid en MVO zal een steeds belangrijker rol gaan spelen, zeker in de beleving van de zorg. De mensen waarvoor we verantwoordelijk zijn het nog meer naar de zin maken. In die zin moet duurzaamheid nog meer een overtuiging worden. Duurzaamheid als kwaliteitslabel