Samen

26/10/2021

De vierde coronagolf is een feit. Dat is wat u de laatste dagen ziet, hoort en leest in de media. De maatregelen zijn al een tijdje soepel en de sociale contacten nemen toe. Hoe graag we het ook zouden willen, Corona is niet voorbij.

Laten we bewust blijven dat de bewoners in onze huizen de meest kwetsbare groep zijn. Ondanks de hoge vaccinatiegraad (bewoners & medewerkers) blijft het correct en consequent volgen van de belangrijkste hygiënerichtlijnen essentieel. We kunnen en moeten het samen doen. Enkel zo kunnen besmettingen vermeden worden.  

Belangrijkste richtlijnen:

Wanneer u op bezoek komt, moet dit op zo’n manier verlopen dat de risico’s tot het minimum beperkt worden. We zetten nog even de puntjes op de i:

  • Draag een mondmasker, houd afstand en geef geen handen.

  • Verlucht de kamer als u daar controle over hebt of vraag het aan een medewerker om dit voor u te doen.

  • Blijf thuis wanneer u zich ziek voelt.

  • Laat u testen als dat nodig is en wees eerlijk tegenover de contacttracing.

  • In onze huizen in het Brussels Gewest moet u, wanneer u op bezoek komt, in het bezit zijn van het COVID Safe Ticket of van een negatieve PCR-test van maximum 72 uur oud.

Onze huizen blijven open huizen. Er zijn twee uitzonderingen:

  • Wanneer, bij vaststelling van een besmetting in één van onze huizen,  de Coördinerend en Raadgevend Arts in overleg met de directie van het huis in kwestie hier anders over zou beslissen. In dat geval kan er een tijdelijke bezoekersstop zijn.

  • Wanneer de lokale overheden richtlijnen geven die een tijdelijk bezoekersverbod of andere, meer strikte, maatregelen inhouden, dan volgen we dit .

De situatie in elk huis kan anders zijn. Hebt u vragen of wilt u bijkomende informatie, neem gerust even contact op met het huis in kwestie.